Burmistrz powołał Radę Sportu

Burmistrz Andrzej Kunt powołał Miejską Radę Sportu. Zadaniem Rady jest współorganizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie miasta, ustalanie zasad współpracy z towarzystwami, stowarzyszeniami, związkami i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w sferze kultury fizycznej oraz propagowanie przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych. Kadencja rady będzie trwała 4 lata w jej skład wchodzi 13 osób desygnowanych przez kluby i stowarzyszenia sportowe.

Kostrzyńska Rada Sportu:

       1)  Ireneusz Suchomel - Uczniowski Klub Sportowy JEDYNKA w Kostrzynie nad Odrą

       2)  Robert Guźniczak - Uczniowski Klub Sportowy CZWÓRKA w Kostrzynie nad Odrą

       3)  Bronisław Kraszewski -  Uczniowski Klub Sportowy WARTA w Kostrzynie nad Odrą

       4)  Paweł Bihuniak -  Szkoła Podstawowa nr 2 w Kostrzynie nad Odrą

       5) Adam Bogdański -  Szkoła Podstawowa nr 4 w Kostrzynie nad Odrą

       6) Ireneusz Sobczak - Gimnazjum nr 1 w Kostrzynie nad Odrą

       7) Arkadiusz Nowak - Gimnazjum nr 2 w Kostrzynie nad Odrą

       8) Marek Zatylny - Zespół Szkół w Kostrzynie nad Odrą

       9) Adam Wróblewski - Kostrzyński Klub Piłkarski CELULOZA w Kostrzynie nad Odrą

      10) Andrzej Kail - Stowarzyszenie Kultury Fizycznej OLIMP w Kostrzynie nad Odrą

      11) Urszula Judczyc - Kostrzyński Klub Karate w Kostrzynie nad Odrą

      12) Jakub Pikulik - Kostrzyńskie Towarzystwo Kolarskie w Kostrzynie nad Odrą

      13) Zygmunt Mendelski - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kostrzynie nad Odrą